Pracovní neschopnost

 

V následujícím textu najdete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se pracovní neschopnosti (PN). Podrobné informace najdete v Zákonu o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.

Pracovní neschopnost vzniká v případě, že Vám zdravotní stav znemožňuje vykonávat práci, ze které se odvádí nemocenské pojištění. Nevztahuje se tedy na dohody, brigády a OSVČ neplatící dobrovolné nemocenské pojištění.

 

Kdo vystavuje PN

Rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti i doklady o jejím trvání a ukončení vystavuje OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ – tedy lékař, který Vás pro danou nemoc léčí. Je to zpravidla lékař, který nemoc diagnostikoval, píše Vám na ni léky a zve si Vás na další kontrolu. Pokud jste například pro úraz léčení na chirurgické ambulanci, je chirurg povinen kromě léčení vlastního úrazu zajistit i všechny úkony související s PN (včetně např. stanovení doby vycházek nebo změny místa pobytu). Pokud jste po zlepšení stavu předáni do péče praktického lékaře a na další kontrolu u specialisty už pozvaní nejste, stává se ošetřujícím lékařem váš registrující praktik a přebírá i PN.

Je tedy potřeba trvat na vystavení dokladu o PN u lékaře, který Vaši nemoc zjistil. Pokud Vás zve na další kontrolu, znamená to, že zůstáváte v jeho péči, a je tedy povinen vést nadále i pracovní neschopnost. V opačném případě se vystavujete riziku, že z ordinace praktického lékaře budete odesláni zpět za specialistou, aby Vám PN vystavil zpětně.

Jediné případy, kdy nelze vystavit PN, jsou ošetření na pohotovosti nebo lékařem záchranné služby.

Podrobný rozbor výše popsaných pravidel lze nalézt ve Vyjádření právní kanceláře České lékařské komory k vedení pracovní neschopnosti

 

Vycházky

Během pracovní neschopnosti jste povinni zdržovat se v místě uvedeném v dokladu o PN. Je nutné umožnit kontrolu dodržování režimu ze strany OSSZ a mít tedy označený a fungující zvonek.

Pokud o to požádáte a Váš zdravotní stav to umožňuje, může Váš ošetřující lékař povolit vycházky, tedy dobu, kdy nemusíte být k zastižení. Maximální doba vycházek je 6 hodin denně v době mezi 7. a 19. hodinou.

Na požádání Vám ošetřující lékař může schválit změnu místa pobytu, ta je následně oznámena OSSZ. I na nové adrese se ale musíte skutečně zdržovat a umožnit kontrolu dodržování režimu ze strany OSSZ.

 

Ukončení PN

O ukončení PN rozhoduje opět ošetřující lékař, tedy ten, kdo Vás pro dané onemocnění léčí. Zpravidla se tak stane ve chvíli, kdy Váš zdravotní stav umožňuje návrat do původního zaměstnání. Ve většině případů nemůže PN trvat déle než 380 dní, při ustálení zdravotního stavu by se měla ukončit už po 180 dnech. PN také může být ukončena v případě, že Vám skončil pracovní poměr nebo pokud se nedostavíte k plánované kontrole u lékaře.

© 2019 MUDr. Tomáš Jílek, Web vytvořen od JCweb