Předoperační vyšetření

 

Předoperační vyšetření slouží k předání potřebných informací chirurgovi a anesteziologovi a k minimalizaci operačního rizika. Jeho průběh a rozsah určuje Doporučený postup interního předoperačního vyšetření vydaný Ministerstvem zdravotnictví . Bohužel některá pracoviště tento postup neznají nebo vědomě ignorují, v naší ordinaci se ale tímto postupem v maximální možné míře řídíme.

Prvním nezbytným krokem je předání zprávy chirurga, kde je uveden typ výkonu a diagnóza a předběžně i termín nástupu k operaci a předpokládaný typ anestezie. Pokud máte tu možnost, pošlete nám nejlépe vyfocenou zprávu mailem.

U velkých výkonů a vysoce rizikových pacientů budete odesláni k provedení předoperačního vyšetření na specializované interní ambulanci. V tom případě dostanete v ordinaci žádanku pro internistu, zbytek včetně odběrů pak proběhne u něj.

Ve většině případů ale je možné předoperační vyšetření absolvovat u praktického lékaře. V takovém případě většinou doporučujeme jeho provedení cca 2 týdny před termínem operace. Zprávu o plánované operaci nám ale podejte co nejdříve – v některých případech může být potřeba zajistit specializovaná vyšetření, na která se čeká delší dobu.

Téměř vždy bude před výkonem potřeba odběr krve a moči . Některá pracoviště pacientům předávají seznam věcí, které chtějí nabrat. Tento seznam bez obav vyhoďte. Rozsah laboratorních parametrů určuje lékař provádějící předoperační vyšetření podle výše uvedeného Doporučeného postupu. U mladých zdravých lidí například plně postačuje chemický rozbor moči a případně stanovení srážlivosti krve. V některých případech je nutné doplnit RTG plic, v tom případě Vám při odběru předáme žádanku.

Při odběru Vás zároveň sestra objedná k samotnému předoperačnímu vyšetření. Většinou dostanete termín hned na následující den, kdy už by měly být k dispozici laboratorní výsledky. K vyšetření si přineste seznam užívaných léků. Při samotném vyšetření bude lékařem zhodnocený aktuální stav, většinou natočíme křivku EKG, na závěr dostanete zprávu z vyšetření se všemi výsledky. Tyto dokumenty si následně vezmete s sebou k nástupu k operaci.

Tam by dodanou dokumentaci měl zhodnotit operatér a anesteziolog. Proběhne předanestetické vyšetření s definitivní volbou způsobu anestezie. V případě, že k provedení výkonu bude operatér nebo anesteziolog požadovat další komplementární vyšetření nad rámec výše uvedeného Doporučeného postupu, je pracoviště provádějící výkon povinno samo tato vyšetření zajistit.

 

Co mohu udělat pro snížení operačního rizika?

  1. Nekouřit. S kouřením je ale potřeba přestat minimálně 8 týdnů před operací. Teprve po té době riziko plicních komplikací klesá.
  2. Při užívání léků na ředění krve (účinné látky clopidogrel, kyselina acetylsalicylová, warfarin, dabigatran, rivaroxaban a další) se už při objednávání k termínu předoperačního vyšetření domluvte s lékařem, zda a případně kdy bude nutné tyto léky vysadit.
  3. Při příznacích zánětu dýchacích cest (kašel, rýma nebo teplota) se okamžitě ozvat lékaři provádějícímu předoperační vyšetření i pracovišti, kde je plánovaný výkon. Ve většině případů bude vhodné odložit operaci alespoň 3 týdny po odeznění infekce.
  4. K předoperačnímu vyšetření přineste seznam aktuálně užívaných léků a případně zprávu ze specializovaných ambulancí, pokud jste někde jinde léčeni.

© 2019 MUDr. Tomáš Jílek, Web vytvořen od JCweb