Zdravotní přeprava

 

Vzhledem k častým nejasnostem a sporům ohledně případů, kdy má pacient nárok na úhradu přepravy sanitou nebo vlastním vozidlem ze strany pojišťovny, jsem se rozhodl shrnout pravidla, kterými se vystavování poukazů na přepravu řídí.

V případě závažných neodkladných stavů (velký úraz, dušení apod.) budete ošetřeni a následně ve většině případů převezeni do nemocnice vozidlem Zdravotnické záchranné služby. Toto ošetření i přepravu hradí zdravotní pojišťovna.

V ostatních případech přepravu indikuje lékař vyplněním poukazu (k transportu sanitou nebo přepravě osobním vozidlem), musí být uveden zdravotní stav, který brání využití např. hromadné dopravy, taxislužby a podobně. Špatná dopravní obslužnost veřejnou dopravou není důvodem pro úhradu zdravotní přepravy.

Poukaz vyplňuje lékař, který pacienta zve na kontrolu, případně posílá do jiného zdravotnického zařízení na vyšetření nebo léčbu. Je nepřípustné, aby byl pacient pro poukaz k transportu odeslán k jinému lékaři. Pokud se s tímto jednáním někde setkáte, jedná se o porušení povinností ošetřujícího lékaře a je nutné trvat na předpisu transportu u něj. Výjimku lze udělat pouze v případech, kdy vyšetření nebo kontrola má proběhnout až za delší dobu (minimálně 3 měsíce) a je možná zásadní změna zdravotního stavu, která může změnit zdravotní indikaci k přepravě – v tomto případě vypíše při trvání zdravotní indikace poukaz registrující praktický lékař.

Problémy se objevují zvláště u pacientů podstupujících onkologickou léčbu (ozařování, chemoterapie). Samotné riziko infekce při probíhající onkologické léčbě nepovažuje pojišťovna za zdravotní indikaci k úhradě přepravy (ať už sanitou nebo proplacení nákladů na jízdu autem). O tom, zda celkový zdravotní stav vyžaduje zdravotní přepravu, rozhoduje v těchto případech onkolog, který je v oprávněných případech zároveň povinen poukaz vystavit. U většiny pacientů ale nebude stav vyhodnocen jako natolik závažný, aby byla zdravotní přeprava indikovaná, k chemo- a radioterapii se tedy pravděpodobně budete dopravovat na vlastní náklady. Praktický lékař není oprávněn do tohoto rozhodování jakkoli zasahovat.

Další důležitou podmínkou, kterou pojišťovny podmiňují úhradu přepravy, je doprava pouze do nejbližšího zařízení, které je schopno danou péči poskytnout. Pokud tedy budete například dojíždět na ortopedickou ambulanci v Praze a zdravotní stav bude vyžadovat přepravu sanitou, pojišťovna uhradí pouze vzdálenost do nejbližší ortopedické ambulance v Humpolci. Dalších cca 90km pacient hradí přepravní firmě sám. Podstatně levněji pak pravděpodobně vyjde využití taxislužby nebo jiné formy dopravy.

Shrnutí: za úhradu pojišťovny můžete cestovat sanitou nebo osobním vozem pouze v případě, že

      1. Váš zdravotní stav neumožňuje využít např. autobus nebo taxi
      2. lékař, který vyšetření nebo kontrolu doporučil, Vám zároveň vystavil poukaz k přepravě
      3. cestujete do nejbližšího možného zdravotnického zařízení

Na tomto odkazu najdete výše uvedená pravidla popsaná i na stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacienti, kteří uvedené podmínky nesplňují, si přepravu hradí sami. U sestry si můžete vyžádat kontakt na dojednání přepravy pro samoplátce.

© 2019 MUDr. Tomáš Jílek, Web vytvořen od JCweb